Avtalstolkning – Ny upplaga!

Ny upplaga av Avtalstolkning!

 

Den nya sjätte upplagan av handboken och läroboken Avtalstolkning finns nu för försäljning i vår Internetbutik Juridikbutiken. Den nya upplagan är uppdaterad med flera viktiga rättsfall och utvidgad i vissa delar. Boken är inbuden och har numera hårdpärm. Den ges ut under förlagets nya firma Iusté AB.

ISBN 978-91-976038-7-4
Lehrberg, Bert, Avtalstolkning – Tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 6 uppl, Iusté, Uppsala 2014
Totalt omfång 300 sidor Hårdpärm

Detta är en kombinerad handbok och lärobok i avtalstolkning (även kallat kontraktstolkning, avtalstydning, kontraktstydning eller bara tolkning). I stort sett saknas lagregler i detta ämnet. I boken systematiserar författaren de regler och principer som används i domstolarna på ett pedagogiskt och klargörande sätt. Syftet är att underlätta såväl inlärning som den praktiska användningen. Särskild vikt läggs vid de ändamål som motiverar och styr rättstillämpningen på området.

Tolkning av avtal särhålls klart från utfyllning, som behandlas i ett särskilt kapitel. Den partsorienterade tolkningen, där endera partens avsikt eller intryck blir avgörande, hålls likaså klart isär från den uttrycksorienterade tolkning som fokuserar på parternas förklaringar, till exempel på kontraktstext. De olika perspektiv och kontextelement som beaktas vid tolkningen genomgås systematiskt. Framställningen av de enskilda reglerna och principerna illustreras med ett omfattande rättsfallsmaterial. Flera rättsfall är nya i denna sjätte upplaga.

Bert Lehrberg är lärostolsprofessor i civilrätt vid Uppsala universitet, där han bland annat håller avancerade kurser i avtalsrätt, och har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också verksam som skiljeman och konsult i bland annat avtaslrättsliga och kontraktsrättsliga frågor.

Besök även vår huvudsida – Iusté Affärsjuridik!